อาหารที่เหมาะสมสำหรับกระต่าย

กระต่าย

หลายคนในที่นี้คงเคยเลี้ยงกระต่ายหรือกำลังเลี้ยงกระต่ายอยู่ วันเรามีคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ควรให้น้องกระต่ายกินเพื่อสุขภาพที่ดี และอยู่ทุกท่านอยู่แข็งแรงไม่ต้องพาไปพบหมอให้เสียเงินทองและสุขภาพจิต(จาการเห็นน้องกระต่ายทรมานจากอาการป่วยต่างๆ)

กระต่ายเป็นสัตว์ฟันแทะที่แตกต่างจากสัตว์ฟันแทะทั่วไปคือมีฟันตัด (incisor) ด้านบนคู่หน้า 2 คู่ ซ้อนกัน และฟันล่าง 1 คู่ ไม่มีฟันเขี้ยว เรียกบริเวณที่เป็นฟันเขี้ยวว่า diasma มีฟันส่วนที่เรียกว่า premolar ด้านบน 3 ซี่ ด้านล่าง 3 ซี่ และที่สำคัญคือกระต่าย มีรากฟัน (root tooth) แบบเปิด คือฟันสามารถที่จะงอกได้ตลอดอายุทั้งในส่วนของรากฟันและหน้าตัดของฟัน Continue reading